Seorang pelajar yang mempunyai figura yang baik boleh dikutuk sepanjang hari dan tidak bosan