NSPS-670 Ang lihim na trabaho ng aking pinakamamahal na asawa

 naglo-load 

Isang art school na pinamamahalaan ng mag-asawa. Isang estudyante habang nagtuturo sa isang unibersidad. 5 taon na ang nakalipas mula noong nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga makatotohanang pagpapakita at iba pang mga sensitibo. Gayunpaman, ang tanging pinag-uusapan nila ay ang pagpipinta... tila ang pagpipinta ay pinagdikit ang dalawa...

NSPS-670 Ang lihim na trabaho ng aking pinakamamahal na asawa