Ang ilang mga kapatid na babae emosyonal na eroplano....