Ang babaeng kuweba ng Hai Duong ay nagtapat sa mga panauhin sa Kanluran