May nakilala akong babae sa Tinder at mahilig ako sa pagsakay sa kabayo