Dalhin mo ako sa itaas at hahayaan kitang paikutin