Ang piloto ay nagpalipad ng eroplano sa unang pagkakataon