Maging masaya at pumunta sa hardin ng saging upang maglaro sa publiko para sa dugo