Itinuring ng babaeng may mahabang paa ang kanyang mga bisita na parang asawa niya