Ako ay isang 2nd year student na nag-aaral na pumunta sa isang motel kasama ang aking mga lalaki