Bugbugin mo ako na parang makina sa unang araw ng date natin