IPX-579 Dahil nahuli ako sa tren, kailangan kong manatili sa bahay ng aking kasamahan at nagkaroon ako ng affair

 naglo-load 

Dahil sa biglaang overtime, naiwan ako sa tren pauwi ngayon at masuwerte ako na may magandang kasamahan na nagpatuloy sa akin ng beer para bumalik sa bahay niya para uminom, at hindi ako naghinala hinahayaan akong manatili.

IPX-579 Dahil nahuli ako sa tren, kailangan kong manatili sa bahay ng aking kasamahan at nagkaroon ako ng affair